Yargı, ekonomi, eğitim… Gidiş nereye?

Yargıdaki keyfiliğin faturasından Arjantin aynasında Türkiye'ye bakmaya, salgın şartlarında eğitimi tekrar düşünmekten 'online'la okul arasında kalmaya...

KRONOS 11 Eylül 2020 PODCAST

Emrullah Bayrak, Ocak Medya: İnfaz için şart koşulan süre doldurulmasına karşın insanlar keyfi olarak cezaevinde tutuluyor. Denetimli serbestlikten yararlandırılmayarak fazladan içerde yatırılıyorlar. Öte yandan Yargıtay, cezasını onamadığı için süresi dolmasına karşın yine fazladan içerde tutulan insanlar var. Gerekçe yok.

Necati Doğru, Sözcü: BES’de halkın biriktirdiği “emeklilik sonrası ele güne muhtaç olmama parasına” göz dikildi. Bu parayı şirketlere aktarınca “finansal ahmaklık-yok edici temerrüt- devalüasyon çemberi” kalkacak(!) Hadi oradan! Dünyanın 6’cı zengin ülkesiydi, bu 3 sebepten batmıştı. Arjantin’in çöküşünü yaşıyoruz.

Ünal Özmen, Birgün: Eğitimin pandemi koşullarında telafi edilemez şekilde sekteye uğradığını düşünmüyorum. Aksine resmi eğitimin uygulama krizinin gayri resmi öğrenme yollarını keşfetmemize bile vesile olabileceğini düşünüyorum.

Adnan Gümüş, Evrensel: Okullarımızı, derslerimizi savunalım. Yüz yüze eğitim hakkını savunalım. Şartların oluşturulması hiç de olmayacak şeyler değil, bu şartların sağlanmasını savunalım. Halkı ve toplumu savunalım.