AKP’li gençlerin yarısı, MHP’li gençlerin yüzde 68’i yurtdışında yaşamak istiyor

Sosyal Demokrasi Vakfı SODEV, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde, farklı sosyo-ekonomik profillerine sahip

KRONOS 19 Mayıs 2020 GÜNDEM

Sosyal Demokrasi Vakfı SODEV, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde, farklı sosyo-ekonomik profillerine sahip gençlerin temel sorun alanları ve beklentilerini ölçen Gençlik Araştırması Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

AKP’Lİ GENÇLERİN YARISI YURTDIŞINDA YAŞAMAK İSTİYOR

Araştırmaya göre Türkiye’de gençlerin yüzde 62,5’i eğer imkan olsa yurtdışına yerleşip orada yaşamak istediğini belirtiyor. AKP’li gençlerde bu oran yüzde 47’yken CHP’ye oy veren gençlerde yüzde 74,4’e, İyi Parti’ye oy verenlerde yüzde 68,8, henüz oy kullanmayanlarda yine yüzde 68,8, MHP’li gençlerde yüzde 68,6’ya yükseliyor. Araştırmada bu oranlarla ilgili şu ifadeler kaydedildi: “İşsizlik, eğitim olanakları ve tüm eşitsizlikler, kendilerini ifade etme özgürlüklerine verdikleri önem düşünüldüğünde bu şaşırtıcı olmayan bir veri. Gençlerin oy verdikleri siyasi partilere göre yurtdışında yaşama tercihlerini karşılaştırdığımızda, kendi oy verdikleri partinin yıllardır iktidarda olmasına rağmen, AK Partili gençlerin dahi neredeyse yarısının eğer imkanı olsaydı yurtdışında yaşamak istediğini görüyoruz.”

 

GENÇLER ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNEMSİYOR

Araştırmanın öne çıkan bir noktası ise, gençlerin “özgürlükleri” önem sıralamasında öncelik vermesi. Gençlerin yüzde 68,3’ü için ‘düşüncelerinizi özgürce ifade edebilmek’ birincil öncelik iken, yüzde 52’si ise başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerini önemsiyor. Özgürlük konusunda hassasiyet CHP seçmeni arasında daha yüksek iken, dini değerlerin önceliği daha alt sırada.

HDP’li GENÇLERİN YÜZDE 75’İ SOSYAL MEDYADA KENDİNİ ÖZGÜRCE İFADE EDEMİYOR

Araştırmada yer alan verilere göre Türkiye genelinde gençlerin yüzde 25’i sosyal medyada kendilerini özgürce ifade edemediklerini düşünüyor. Bu oran özellikle HDP’li, CHP’li ve İyi Partili seçmenlerde çok daha yüksek oranlarda seyrediyor. Örneğin, HDP’ye oy veren gençlerin yüzde 72,7’si, sosyal medyada düşüncelerini özgürce ifade edemediğini düşünüyor.

GENÇLERİN YÜZDE 40’I ÜNİVERSİTELERİN YETERLİ DONANIM SAĞLADIĞINI DÜŞÜNMÜYOR

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 40,8’i Türkiye’de üniversitelerin iş bulmak için yeterli donanım sağladığını düşünmüyor. Bu oran HDP seçmeni gençlerde yüzde 72,8’e, İyi Parti’li seçmende yüzde 56,4’e, CHP’li seçmen gençlerde yüzde 49,5’e, MHP’li seçmende yüzde 48,5’e çıkıyor.

HDP’YE OY VEREN GENÇLER ARASINDA EKONOMİK BAĞIMLILIK DAHA YÜKSEK

Öte yandan söz konusu raporda HDP’ye oy veren gençlerin ekonomik bağımlılık oranının daha yüksek olduğu kaydedildi. Raporda yer alan ifadeler şu şekilde: “Katılımcıların yüzde 69,2’si ekonomik anlamda bağımsızlığını kazanmamıştır. Özellikle Bölgesel eşitsizlikler ve işsizlik oranları ile paralel olarak, HDP’ye oy veren gençler arasında ekonomik bağımlılığın daha yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcıların yüzde 61,7’si öğrenci, yüzde 19’u çalışandır. yüzde 10,7’si iş aradığını, yüzde 7,3’ü iş aramaktan vazgeçtiğini, yüzde 3,3’ü ise ev kadını olduğunu ifade etmiştir. Yani aslında diğer seçeneğini dışarıda bırakırsak, gençlerin yüzde 32’sinin herhangi bir eğitim kurumu ile ilişkisi olmadığı gibi, herhangi bir istihdam ilişkisi de yoktur. Ne yazık ki, Türkiye OECD’nin ne istihdamda ne eğitimde (NİNE) gençlik olarak adlandırdığı kategorinin en yüksek olduğu ülkelerden biridir.”

 

GENÇLERİN YÜZDE 32’Sİ YÜZDE NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA

Rapora göre katılımcıların %61,7’si öğrenci, %19’u çalışandır. %10,7’si iş aradığını, %7,3’ü iş aramaktan vaz geçtiğini, %3,3’ü ise ev kadını olduğunu ifade etmiş. Yani aslında gençlerin %32’sinin herhangi bir eğitim kurumu ile ilişkisi olmadığı gibi, herhangi bir istihdam ilişkisi de yok. Raporda Türkiye OECD’nin ne istihdamda ne eğitimde (NİNE) gençlik olarak adlandırdığı kategorinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğu ifade ediliyor.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram