Resmî Gazete’de yayımlandı: Hangi borçlar için af geldi? İlk taksit ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar için "af" geldi. Yeniden yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

SÜHAN MERİÇ 09 Haziran 2021 EKONOMİ

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına dair kayıtlar, vergi tarhiyatları, Gümrük Vergisi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta primleri ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yapılandırmasına dair kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilmesinin akabinde 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na 30 Nisan 2021’e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

HANGİ BORÇLAR İÇİN AF ÇIKARILDI?

1) Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları af kapsamına alındı.

2) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin bazı alacakları yapılandırılacak.


 

3) Her bir taşıt için Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

4) Yabancı Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılmasına imkân sağlanacak.

5) Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile Gümrük Vergisi çeşitli oranlarda yapılandırılacak.

Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.

COVID-19 CEZALARI LİSTE DIŞINDA KALDI

Kanuna göre, SGK prim borçları, gümrük cezaları da yeniden yapılandırılabilecek. Otoyol ve köprü cezaları da af kapsamında. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak.

30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan faydalanacak. Bunun için 31 Ağustos’a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram