Mal varlığını dondur ki “terör örgütü” desinler!

Mülkiyet hakkı kapitalizmin dinidir. Hayatı, ödediği vergiler ve şirketlerinin bütün denetim raporları ortada olan masum insanlara reva görülen şu muamele artık Türkiye'de kimsenin mülkiyet hakkının teminat altında olmadığını ispat ediyor.

TURHAN BOZKURT 07 Nisan 2021 YAZARLAR

Mülkiyet hakkı demokratik ülkelerin üzerine titrediği konuların başında gelir. Suç ve suçla mücadele ederken bile yaşın yanında kurunun yanmaması için kılı kırk yaran hükûmetler mahkemeler tarafından tescil edilmedikçe kimsenin malına ilişmez, ilişemez. Bu konularda iç hukuk yolları tükense bile uluslararası mahkemelerin verdiği kararlara tereddütsüz riayet edilir.

Gelin görün ki Rusya, Kuzey Kore ve İran eksenine kayan Türkiye için bütün bu ilkelerin anlamı kalmadı. Son 10 yılda seçimli demokrasiden seçimli otokrasiye savrulan Türkiye her günün sabahına “Bu da mı oldu?” dedirtecek kadar vahim kararlarla uyanıyor.

7 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı kararına göre Gülen cemaati gönüllüsü oldukları iddiasıyla 205 kişinin mal varlığı donduruldu. Güya terörü finanse etmişler!

Toplam 377 kişinin isim soy isim ve TC kimlik numaralarının ifşa edildiği liste sadece Kişisel Verilerin Korunması Kanunu açısından bile başlı başına skandal.

İnternette milyonlarca kişinin göreceğini bile bile vergi numaraları ile TC kimlik numaralarını yayımlamak devletin kendi çıkardığı kanunu ihlal ettiğini ispat ediyor.

MELEK İPEK’İN TORUNLARINI BİLE LİSTEYE YAZMIŞLAR

Velev ki bahsi geçen isimler yüzde 100 suçlu olsa bile mal varlığını dondurma kararının çocuklara, hatta torunlara varıncaya kadar şamil hâle getirilmesi maksadın üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğunu ifşa ediyor.

Kararda ismi geçen işadamı Akın İpek’in 80 yaşındaki annesi Melek İpek de listede. Akın İpek’in çocukları Muhammed Ali (Doğum tarihi: 1992), Esma (Doğum tarihi: 1994) ve Esra İpek (Doğum tarihi: 1995) ile 79 yıl hapse mahkum edilen Tekin İpek’in oğlu Metin Ali İpek’in de mal varlığı donduruldu.

Listede Akın ve Tekin İpek’in kardeşi Pelin İpek Zenginer’in 1997 doğumlu kızı Betül Zenginer’in de ismi var.


Bu haberler de ilginizi çekebilir:

 

Her nedense Çemişkezek Mal Müdürlüğü’ndeki tayine kadar imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi açısından fevkalade sembolik değeri haiz bu karara imza atmamış.

Başka bir ifadeyle devran döndüğünde açılacak tazminat davalarının hukuki sorumluluğu kararda müştereken imzası bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a ait.

AKP’NİN TALİMAT VERDİĞİ MASAK’IN RAPORLARI İLE AKLANDILAR

Her ne kadar 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun gerekçe gösterilse de bu gerekçesi meşru kılacak tek mahkeme kararı yok.

17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını örtbas etmek için Gülen cemaatine yönelik başlatılan cadı avında şahıslardan şirketlere, medya kuruluşlarından vakıflara kadar ne varsa bütün defterleri didik didik incelendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) kadar devletin yetkili kurumlarının hazırladığı raporlarda kara para ya da terörün finansmanına dair tek tespit yer almadı. Savcılıkların hazırladığı iddianamelerde de bu yönde bir suçlama yöneltilmedi.

Mal varlığı dondurulan isimlerden biri olan Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek skandal kararı şahsi Twitter hesabında yorumladı.

“AKIN İPEK’E TAHKİM’DEN VAZGEÇ” İMASI MI?

Paris Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde açtığı davadan vazgeçmesi için kendisine ve ailesine gözdağı verilmek istendiğini belirten İpek masumiyet karinesinin nasıl hiçe sayıldığı şöyle özetledi: “Koza İpek grubunda ve İpek ailesi bireylerinin hiçbirisinde suçtan elde edilen, kaynağı veya harcandığı yer belli olmayan, şüpheli olabilecek tek kuruş olmadığı MASAK dahil, devletin tüm resmi kurumlarınca teyid edildi.”

İpek’in “Söylediklerimin doğru olmadığını ispat ederlerse bütün varlığımı hediye edeceğimi, tüm davalarımı geri çekeceğimi de tekrarlıyorum.” şeklindeki meydan okuyan sözlerine yetki zevattan cevap verecek kimse yok mu?

Yargının tamamen Saray’ın güdümünde kararlar verdiği bir dönemde dahi suç deliline ulaşılamadığına göre böyle bir listenin uluslararası meşruiyetinden bahsedilebilir mi?

Eli kanlı terör örgütleri PKK ve IŞİD ile irtibatlı diye toplam 163 kişinin mal varlığını dondurabilen hükûmet; Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın son Yıllık İnsan Hakları Raporu’nda “Gülen Hareketi” diye onlarca defa atıf yaptığı sivil bir hareketin 205 gönüllüsünün mal varlığına dolaylı yoldan el koydu.

Böyle bir liste için ABD’nin demokrasi raporunu açıkladığı haftanın seçilmesi tesadüfi olamaz. Bu zaviyeden liste ABD’ye misilleme olarak da algılanacaktır.

Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek mal varlığının dondurulmasını gerektirecek tek hukuki dayanak olmadığını söyledi.

MAL VARLIĞI DONDURULANLAR LİSTESİNED VEFAT EDENLER BİLE VAR 

Cemal Uşak, Ali Bayram ve Rahmi Bıyık gibi vefat etmiş üç kişinin isimlerinin yer alması listenin alelacele ve keyfi bir şekilde hazırlandığını gözler önüne seriyor.

2016 yılında vefat eden Cemal Uşak, AKP’nin PKK ile yürüttüğü çözüm sürecinde Erdoğan tarafından belirlenen 63 kişilik “Akil İnsanlar” arasında yer almıştı.

Mal varlığını dondurma kararında atıf yapılan Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 7’nci maddesi hükûmetin esas niyetini ele veriyor.

Hükûmet, “Terörü finanse ettikleri için mal varlıklarını dondurduk” diyerek Birleşmiş Milletler, ABD ve Avrupa Birliği’ne Gülen cemaatini terör örgütü olarak kabul etmeleri için tazyikte bulunacak. Hukuken yok hükmündeki bir kararla mülkiyet hakkı için kılı kırk yaran devletlerin kapısını çalacak.

Kanunun 7’nci maddesi kararın devamında atılacak adımlar hakkında fikir veriyor:

“MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde düzenlenen hususlar dışında, Değerlendirme Komisyonu, 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların;

a) Yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına,

b) Türkiye’de bulunan malvarlığıyla bağlantılı olarak ilgililer hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verebilir.

(2) Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Dışişleri Bakanlığı tarafından talepte bulunulan devlete bildirilir.”


Bu haberler de ilginizi çekebilir:

 

Mülkiyet hakkı kapitalizmin dinidir. Hayatı, ödediği vergiler ve şirketlerinin bütün denetim raporları ortada olan masum insanlara reva görülen şu muamele artık Türkiye’de kimsenin mülkiyet hakkının teminat altında olmadığını ispat ediyor.

Akın İpek’in şu sözleri ile nokta koyalım: “Bu vesile ile hatırlatmak isterim ki; devlet ile çete arasındaki tek fark hukuktur.”

İletişim için:
e-posta: [email protected]
Twitter: @turhanbozkurTV

YouTube: https://www.youtube.com/turhanbozkurt

Facebook: https://www.facebook.com/TurhanBozkurt/