Tazelenen darbe: 12 Eylül

12 Eylül'ün uğursuz mirasından hükmünün yürürlükte oluşuna, darbenin sınıfsal boyutundan devlet tarafından sürekli güncellenmesine...

KRONOS 12 Eylül 2020 PODCAST

Hakkı Özdal, Gazete Duvar: 12 Eylül ve sürdürücülerinin ülkeyi zehirleyen bir başka etkisi ise Kürt halkının ve onun taleplerinin de Türk halkı tarafından bir ‘terör’ çerçevesinde görülmesini sağlamak olmuştur.

Nuray Sancar, Evrensel: 40 yıl sonra 12 Eylül’den hâlâ konuşmak zorunda kalıyorsak bu, cuntanın zaman içinde dönüştürülmüş ve abat olmuş kalıntılarıyla yaşıyor ve bugünün BingBang’inin o tarih olduğundan emin olmamızdan kaynaklanıyor.

Ali Bayramoğlu, Karar: Darbe sadece o anı vurmadı, ülkenin geleceğini de ipotek altına aldı. Korkunç bir anayasal düzen öngördü. Siyasi Partiler Yasası’ndan Sendikalar Yasası’na ülkenin 11 ciltlik mevzuatını elden geçirdi, hak ve özgürlükleri, güvenlik karşısında istisna haline getirdi, kurumsal özerklik fikrini yok etti.