İzmir’de sağlık kurumları ve çevresinde tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı

İzmir Valiliği, kentte her türlü, gösteri, eylem ve etkinliklerin yapılmasını yasakladı. Valiliğin yaptığı açıklamada, ‘yasağın, tüm sağlık kurumları ile bunların

KRONOS 01 Temmuz 2020 GÜNDEM

İzmir Valiliği, kentte her türlü, gösteri, eylem ve etkinliklerin yapılmasını yasakladı. Valiliğin yaptığı açıklamada, ‘yasağın, tüm sağlık kurumları ile bunların bağlı olduğu kurumların ek bina, idari bina, kampüs alanları da dahil olmak üzere içinde ya da çevresini kapsadığı’ kaydedilirken, yasağın ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu yasağa uymayanlar hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı bildirildi.

Bugün duyurulan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı şu şekilde:

“İlimiz sınırları içinde bulunan tüm sağlık kurumları ile bunların bağlı olduğu kurumların ek bina, idari bina, kampüs vb alanları da dahil olmak üzere içinde ya da çevresinde, hastalığın yayılmasını ve bulaşı önlemek, toplumsal izolasyonu sağlamak için her türlü, gösteri, eylem ve etkinliklerin yapılmamasını, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”