İstifa edebilmek, görevden alabilmek

- Kurulan nasıl bir bağ ki; bakan istifa edemiyor, cumhurbaşkanı görevden alamıyor? - Dini bir kurumun bile siyaset uğruna ahlaka ters düşmesi, Ayhan Tekineş'in kaleminden... - Fikri Doğan'dan bir 'kurban' portresi, Zeki Güven...

MEHMET ŞAHİN 05 Temmuz 2021 PODCAST