İstanbul Barosu da gözaltına alınan avukatlarla dayanışmaya katıldı

48 avukatın mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasına Türkiye’nin en büyük barosu olan İstanbul Barosu da tepki gösterdi. Gözaltıları ‘gözdağı’ olarak niteleyen İstanbul Barosu, “Bu gözaltılar, hukuk devletinden ne denli uzaklaşmakta olduğumuzun da göstergesidir” açıklamasında bulundu.

KRONOS 14 Eylül 2020 GÜNDEM

Ankara merkezli operasyonla gözaltına alınan avukatlarla ilgili barolardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin en büyük barosu olan İstanbul Barosu bir açıklama yaparak, gözaltıları ‘gözdağı’ olarak niteledi. Açıklamada, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kaidelere uymadığı vurgulandı.

“Önceki gün Ankara’da ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında olduğu vurgulanarak gözaltına alınan avukatların, bugünkü sorguları sonrasında açıklığa kavuşan durumları, yargının kurucu unsuru konumunda bulunan savunmanın nasıl tahayyül edildiğine dair fikir vermeye yeterli olmuştur” denilen açıklamada, ‘FETÖ’ kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmaları, 15 Temmuz darbe girişimine atfettiği karşıtlığın odağında özenle değerlendiren İstanbul Barosu’nun, bu son gözaltıların neden ve haklılığını da aynı özenle araştırarak değerlendirdiği vurgulandı.

“SON DERECEDE VAHİM BİR GELECEK KURGUSUNU ANLATMAKTADIR”

Başsavcılığın büro aramalarında yasa gereğince barodan temsilci talep etmelerinin yapılan gözaltıların, meslekten kaynaklanan ‘isnatlar’ içerdiği belirtildi. Açıklamada, “Açık deyişle, örgüt üyeliği isnadı, mesleğin ifası ile bağdaşık olarak nitelendirilmiştir. Şimdiye değin yapılan gözaltılardan -istisnalar haricinde- farklılık gösteren bu son durum, son derecede de vahim bir gelecek kurgusunu anlatmaktadır. İki gündür yapılan sorgulamalar sırasında şüpheli avukatlara sorulan sorular, bu geleceğin vahametini saptamaya yeterlidir” ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan avukatlara sorulan sorulardan biri

“HÜKÜMET TASARRUFU İLE YAPILAN GÖZALTILAR, HUKUK DEVLETİNDEN NE DENLİ UZAKLAŞMAKTA OLDUĞUMUZUN DA GÖSTERGESİ”

Avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirilemeyeceği kaydedilen İstanbul Barosu açıklaması şöyle devam etti: “Öncelikle belirlemeliyiz ki, bu sorular karşısında alınacak yanıtlar nasıl olursa olsun, isnatları haklı çıkaran bir içerik olarak nitelendirilemez. ‘Şüpheli’ sıfatıyla sorulara yanıt veren kişilerin ‘avukat’ kimlikleri, bu saptamanın doğal sonucudur. Avukat, müvekkili ile özdeşleşmez. Avukatın bu bağlamda gösterdiği duyarlılık, sadece kendisine özgü değildir. Diğer anlatımla, avukat başkaları tarafından da müvekkilleri ile özdeş görülemez. Maddi gerçeğin aranması aşamasında, savunma görevinin ifa edilmesi, yargılamanın en temel unsurudur. Savunmanın (avukat) konumu, adil yargılanma hakkının güvencesidir. Avukatın görevinin sınırlandırılması, onun özenle bir ‘otokontrole’ yönelmesini sağlamayı uman gözdağı, avukat kadar halkı etkileyecek ve giderek adalete olan güveni de yok edecektir. Bu nedenledir ki, avukatların bu konumu, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Türkiye’nin de taraf olduğu Havana Kuralları ile bu güvencenin işlerliğe kavuşturulması da hükümetlere ‘görev’ olarak verilmiştir. Bu hükümler, hukuk devletinin temel koşuludur. Şimdi bir hükümet tasarrufu ile yapılan bu gözaltılar, hukuk devletinden ne denli uzaklaşmakta olduğumuzun da göstergesidir. Kendisine ‘güvence’ olarak terkedilen hakları, bizzat kendisi ihlal eden bir hükümet ile karşı karşıyayız.”


Bu haberler de ilginizi çekebilir: 

d ‘Cemaat davalarını takip etmek’ suçundan 48’i avukat 60 kişiye gözaltı

d Gözaltındaki avukatlara soru: Müvekkilinin polise verdiği ifadesini neden değiştirmek istiyorsun?

d Avukatların gözaltına alınmasına karşı tepki ve dayanışma büyüyor

d Urfa Barosu’ndan 48 avukatın gözaltına alınmasına tepki

 

“AVUKATLAR GÖZDAĞINDAN ETKİLENMEYECEK”

Avukatların gözdağından etkilenmeyeceğini savunan İstanbul Barosu, “Avukatların mesleki faaliyetlerinin sorgulanması amacıyla gözaltına alınmaları, o sayede avukatların sindirilmesi, korkutulması hedefleniyorsa, bu hedefe varılabilmesi asla olası değildir. Mesleğinin toplumsal ve hukuksal anlamını her konjonktürde özenle değerlendiren avukatlar, bu türden gözdağı içeren gözaltılardan etkilenmeyecektir. İstanbul Barosu olarak, Ankara Barosu ve meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz. Yapılan soruşturmayı özenle takip etmekteyiz. Soruşturmanın sonuçlarının ifade edeceği anlam, bizim açımızdan mücadele azmimizin göstergesi olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Takip Et Google Haberler
Bizi Instagram'dan takip edin Instagram