‘Erdoğan’ın ‘insan hakları planı’ ancak mizahın konusu olabilir’

DEVA Partili Yeneroğlu, 'İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklayan Erdoğan için, “Kendisi gibi düşünmeyen herkesin vatan haini, herkesin terörist ilan edilebildiği bir ülkede 'İnsan Hakları Eylem Planı' ilan etmek sadece mizah dergilerine kapak olabilir” yorumunda bulundu.

KRONOS 02 Mart 2021 GÜNDEM

Mustafa Yeneroğlu: Erdoğan'ın 'İnsan Hakları Eylem Planı' ilan etmesi sadece mizah dergilerine kapak olabilir.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili “Bu hükümetten artık milletin faydasına olacak bir reform beklemek beyhudedir” açıklamasını yaptı. “Reform için ferman ilan etmenize gerek yok” diyen Yeneroğlu, “Evrensel hukuka ve imzaladığımız sözleşmelere kısaca göz atmanız yeterlidir” dedi.

‘İNSAN HAKLARI REFORMU’, BAŞARISIZLIĞIN İTİRAFIDIR’  

Yeneroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Bugün Külliye’de yapılacak bir törenle bizzat Sn. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak olan ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ hakkında görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz Türkiye’de Anayasa, kanunlar ve temel haklar ağır biçimde ihlal edilmektedir. Bu nedenle demokrasi ve insan hakları alanında atılacak her samimi adımı olumlu karşılayacağımızı belirterek söze başlamak isterim” dedi.  Yeneroğlu’nun açıklamasından öne çıkan satırbaşları şöyle:

“İktidar bu ülkeyi daha yeni yönetmeye başlamıyor. Son 19 yıldır yönetimde aynı iktidar olduğuna göre, insan hakları reformu, iktidar koalisyonunun başarılı bir iktidar olmadığının itirafıdır.”

‘SADECE MİZAH DERGİLERİNE KAPAK OLABİLİR’

“Türkiye’de hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, insan hakları ve kurallı piyasa ekonomisi konusunda gerçekten bir reforma ihtiyaç vardır. Çünkü ülkemiz Anayasa’mızda yer alan temel hakların bile insanların elinden zorla alındığı bir ülke haline gelmiştir.

İktidar hukuku uygulamak yerine düşman ceza hukuku anlayışını sürekli diri tutarak, yargıyı baskı altına almakta ve vatandaşlarını açıkça terörize etmektedir. Kendisi gibi düşünmeyen herkesin vatan haini, herkesin terörist ilan edilebildiği bir ülkede İnsan Hakları Eylem Planı ilan etmek sadece mizah dergilerine kapak olabilir.”

‘ÜLKEMİZ İŞKENCELER İLE ANILIR HALE GELMİŞTİR’

“Anayasa’da yer alan, ifade ve düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliği, adil yargılanma hakkı ve bunun gibi pek çok hak bugün hiçe sayılmaktadır. Cezaevleri pek çok aydın, siyasetçi, gazeteci ile dolmuştur. Bunun yanında ceza yasası anlamında, evrensel hukukun kabul etmediği suçlar icat edilmiştir. Yasal pek çok işlem ve eylem dolayısıyla insanlar yargılanmakta, ceza almaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Ocak 2021 itibariyle, 11.750 derdest başvuru ile ülkemiz, Rusya’nın ardından ikinci sıradadır. Bu da ülkemizde durumun ne kadar vahim olduğunu bize göstermektedir.
Bugün ülkemiz haksız tutuklamalar, cezalar, zorla insan kaçırmalar, işkenceler ile anılır hale gelmiştir. Bunların tek müsebbibi de iktidardır.

İnsan hakları karnemizin hiçbir zaman iyi olmadığını kabul etmeliyiz. Ancak hiçbir zaman için de bu kadar kötü olmamıştır. Mevcut iktidarın varlığı, ülkemizde insan haklarının yokluğuna bağlıdır. Çünkü bu iktidar varlığını haksızlıklara borçludur. Sorun üreten bu anlayıştan çözüm beklenemez.”

‘KÜLLİYE’DE TÖRENLERLE FERMANLARINIZI İLAN ETMENİZE GEREK YOK’

“İktidara buradan birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. İnsan hakları konusunda reform yapmak için Magna Carta’nın tekrar yazılmasına, Külliye’de törenlerle fermanlarınızı ilan etmenize gerek yoktur. Evrensel hukuka ve imzaladığımız sözleşmelere, Venedik Komisyonu’nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Avrupa Konseyi’nin Türkiye’ye ilişkin, bizim ülkemizdeki gerçekler sebebiyle okurken utandığımız değerlendirmelerine kısaca göz atmanız yeterlidir.

Örneğin Venedik Komisyonu’nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kuvvetler aykırılığını ciddi biçimde zedelediğini belirttiği raporu ayrıntılı olarak okunmalıdır. Komisyonun, kayyum atamalarının demokratik prensiplere aykırı olduğunu açıkça ifşa ettiği değerlendirmelere bakılmalıdır.”


Bu haberler de ilginizi çekebilir:

dErdoğan ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı: Reform irademiz sürüyor

dErdoğan’ın açıklayacağı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ hangi hakları koruyacak?

dBabacan: İnsan hakları reformunu iş çevreleriyle mi yapacaksınız?

 

‘AİHM KARARLARINI UYGULAYIN’

“Kamu İhale Kanunu’nun kayırmacılığa yol açtığını belirten Avrupa Birliği raporları ciddiye alınmalıdır. Avrupa Birliği’nin Türkiye’de insan haklarının ciddi biçimde gerilediği yönündeki raporu altı çize çize okunmalı ve ders çıkarılmalıdır. Ülkede insanların zorla kaçırıldığını ortaya döken uluslararası raporlar yok sayılmamalıdır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son kararında yargının siyasallaştığı mesajı idrak edilmelidir. Osman Kavala’nın sırf insan hakları savunucusu olduğu için tutuklu olduğunu ilan eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulanmalıdır. Şayet ‘tutuksuz yargılama kural, tutukluluk istisnaysa’; 4,5 yıldır tutuklu yargılanan Ahmet Altan’ı serbest bırakırsınız. Muhalif olmanın ve yazı yazmanın bedelini haksız bir biçimde düşman hukukuyla ödetmezsiniz.”

‘GERGERLİOĞLU’NUN MİLLETVEKİLLİĞİNİ ELİNDEN ALMAYA UTANMALISINIZ’ 

“İnsan Hakları Reformu’nu meclise getireceğiniz günlerde, hak ihlallerinizi yüzünüze vuran, Sn. Gergerlioğlu’nun milletvekilliğini bir tweetinden dolayı elinden almaya utanmanız gerekir. Çıplak arama iddialarını reddetmek yerine etkin şekilde soruşturmalısınız ki insan hakları reformu yaptığınız anlaşılsın.”

‘CB, SUÇ KATEGORİLERİ BELİRLEYEBİLİYORSA HUKUK REFORMU NEDİR?’

İlk Derece Mahkemesi bir yerlerden aldığı cesaretle Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyorsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcılığı tartışmaya açılıyorsa, devletin en tepesindeki insanlar Anayasa Mahkemesi üyelerine aba altından sopa gösteriyorsa, Cumhurbaşkanı masumiyet karinesini yok sayıp Türk Ceza Kanunu’nda geçmeyen suç kategorileri belirleyebiliyorsa, orada artık hukuk reformu beklemek anlamsızdır.
Ülkemizdeki tek adam rejimi ne yaparsa yapsın, insan haklarını temin etmek ve güvence altına almak artık mümkün değildir. Hukukun üstünlüğü egemen kılınmadıkça yapılacak her düzenleme afaki olacaktır. Bu nedenle bu iktidarın acil ihtiyacı zihniyet reformudur. Türkiye’nin de acil ihtiyacı bu iktidardan kurtulmasıdır.”

‘İKTİDAR DERHAL YARGIDAN EL ÇEKMELİDİR’

“Bugün sorunlar çözülmek isteniyorsa, iktidar derhal yargıdan el çekmelidir. HSK’nın yapısını tamamen değiştirip, üzerindeki baskıyı kaldırmalıdır. Hakimlerin sürülmelerinin sonlandırılması, hakimlik teminatının kanunlaşması gerekir. Çoklu baro skandalından vazgeçilmeli, yargının tüm sacayakları serbest bırakılmalıdır. Her şeyden önce kanunlara uyulmalıdır. Bu iktidar, kanunları kendileri için geçerli kabul etmiyor. Kanunlara uymayan iktidar, kuralsızlık kültürünü yayıyor.

İnsan hakları reformu yapılacaksa sivil toplumun da güçlendirilmesi şarttır. Bir taraftan derneklere kayyum atamasının önünü açıp, insan hakları alanında – beğenirsiniz veya beğenmezsiniz- ciddi bir çaba sarf eden İnsan Hakları Derneği’ni “canı çıkasıca” dernek diyerek hedef gösteremezsiniz. Gösterenlerle de hukuk devleti olma iddiasını taşıyamazsınız.”

‘NORMALLEŞMEDEN BAHSEDECEKSEK…’

“Normalleşmeden bahsedeceksek KHK’lılar dramına çözüm bulunmalıdır. Sivil ölümlere ve dışlanmaya son verilmelidir. Kutsal devlet inancı aşılmalı, devletin varlık sebebinin insan onurunu korumak olduğu bilinci tüm siyasetçilerde yerleşmeli, insan haklarına saygılı ve kendisini Anayasa ile bağlı gören bir yönetim anlayışı egemen olmalıdır.”

‘‘CESARETLERİ VARSA DENESİNLER’ DİYE KONUŞAN BİR KİŞİDEN…’ 

Peki Sayın Cumhurbaşkanı bugün neden İnsan Hakları Reformunu ilan etme ihtiyacı duymuştur? Vatandaşlarımız hak ettikleri gibi yaşasınlar diye mi? En temel demokratik hakların kullanımında dahi ‘cesaretleri varsa denesinler’ diye konuşan bir kişiden hukuk devletine tabi olmasını beklemek abesle iştigaldir. Mesele başkadır. Çünkü devletin bütün yetkileri tek elde toplanarak antidemokratik bir yönetim oluşturulması ve insan haklarının hiçe sayılması, işin içinden çıkılmaz bir ekonomik krize neden olmuştur. Yatırım çekebilmek için en azından görünüşte insan hakları ve hukuk reformunun yapılması gerekmektedir. Görünüşte diyorum çünkü ciddi ciddi yaptıklarına inanıyorlar. Kendileri gerçeklere kapanınca başkalarının da hakikatleri görmediklerini zannediyorlar.

‘MİLLETİN FAYDASINA OLACAK BİR REFORM BEKLEMEK BEYHUDE’

Bu hükümetten artık milletin faydasına olacak bir reform beklemek beyhudedir. Hukuki öngörülebilirliğin en asgari şartları bile ortadan kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesi kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulatmayan bir hükümettir bu. Biz bu hükümetten sadece 2023’te yapılacak adil ve serbest seçimler sonucunda demokratik teamüllere uygun olarak iktidarı devretmesini bekliyoruz. Beklentimiz bu kadardır.”

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram