ANKARA – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu’nun 2018/20969 sayılı soruşturma dosyasına dayanarak, Buket Uzuner’in Ayın En Çıplak Günü adlı kitabının incelenmesi sonucunda, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi. Kurul bu nedenlerle Ayın En Çıplak Günü adlı kitabın 1117 sayılı kanunun 3266 sayılı kanunla değişik 4’üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verdi. Bu maddeye göre yayınevi, kitabın ön kapaklarına “Küçüklere zararlıdır” damga veya işaretini basmak zorunda. Ayrıca kitap açık yerlerde satılamayacak.

DOKUZ ÖYKÜLÜK KİTAP

Buket Uzuner’in “Herkesin yaşamında çıplak günler vardır; savunmasız, iddiasız, direnmesiz, gösterişsiz, öylece… Yalın ve kendi halinde. İçine kimsenin kabul edilmediği, alınmadığı, hani o ‘en yakınlar’ın bile.. Bu kitaptaki öyküler benim en çıplak günlerimde yazıldılar” sözleriyle tanımladığı Ayın En Çıplak Günü adlı kitapta dokuz öykü bulunuyor. Kadınların Türkiye’de çektiği sıkıntıları anlatan öykülerden birinde, yıllarca erkek bedeninde iken bir sabah uyandığında kendini kadın vücudunda bulan Ömer’in yasadığı bir günlük şaşkınlığı ve karmaşayı anlatır.

KANUN MUZIR NEŞRİYAT İÇİN DE DİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından alınan karar gereği Buket Uzuner’in Ayın En Çıplak Günü adlı kitabına şu kısıtlamalar getirildi:

Madde 4: Ellerinde mevcut eserlerin ön kapaklarına “Küçüklere zararlıdır” damga veya işaretini basmak zorundadırlar.

“Küçüklere zararlıdır” ibaresinin herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte yazılması zorunludur.

Bu suretle damgalanan eserler;

a) Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.

b) Dükkanlarda, cemakanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez.

c) Bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz.

d) Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan edilemez, satışı için reklam ve propaganda yapılamaz.

e) Para mukabili veya parasız küçüklere gösterilemez, verilemez ve hiçbir suretle okul ve benzeri yerlere sokulamaz.

YAZAR UZUNER: KUŞAKLAR BOYUN OKUNMUŞ KİTAP ŞİMDİ AHLAK BOZACAKMIŞ!

Yazar Buket Uzuner, alınan kararla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “#AYINENÇIPLAKGÜNÜ 34 (OTUZ DÖRT) yıl önce yayımlanan ve 19 baskı yapmış öykü kitabım sansürlenmiş! Kuşaklarboyu okunmuş bir kitap şimdi “ahlak bozacakmış!”” ifadelerine yer verdi.